Heems

Deze ‘micro batch distilled gin’ haalde de naam bij de vier Heemskinderen Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. De inspiratie voor de verpakking is daardoor letterlijk niet ver te zoeken. Ze bevat de symbolen en plooien van het kleed van het Ros Beiaard, het eeuwenoude ros dat eens om de 10 jaren wordt bestegen door de Dendermondse Heemskinderen. Subtiele verwijzingen naar de Dendermondse iconografie vormen een  rode draad door alle ontwikkelde materialen. 

This micro batch distilled gin was named after the four sons of Aymon (Heemskinderen) Ritsaert, Writsaert, Adelaert and Reinout. The inspiration for the packaging is therefore literally not far to find. It contains the symbols and folds of the dress of the Ros Beiaard, the ancient steed that is mounted once every 10 years by the ‘Heemskinderen’ in Dendermonde. Subtle references to the iconography of Dendermonde  form a common thread through all the developed materials.

[ Brand Identity | Package design | Gift pack design | Art direction ]